Lättbetong är ett cementbaserat byggnadsmaterial. Det finns flera benämningar på lättbetong beroende på tillverkningsmetod och materialsammansättning.

Skillnaden mellan betong och lättbetong är materialegenskaper, tillverkningsmetod och ballastmaterial. Lättbetongen innehåller mer luft och har därför högre porositet, lägre densitet och bättre isoleringsförmåga.

Annonsplats

Gasbetong

Lättbetong tillverkas i Sverige sedan 1920-talet och kallades då gasbetong p.g.a. att luftporer bildades i materialet i samband med tillverkningen.

Autoklaverad lättbetong

Autoklaverad lättbetong  är också gasbetong. Autoklaverad innebär att materialet ånghärdats under högt tryck vid tillverkningen.

Blåbetong

Lättbetong kunde förr innehöll alunskiffer som gav materialet en blåaktig färg. Det kallades för blåbetong. Blåbetong avger hälsofarlig radongas.

Tillverkningen av s k blåbetong förbjöds från och med 1975, men bedöms kunna förekomma i hus byggda fram till ca 1980.

Lättballastbetong

Sedan 1930-talet framställs också lättbetong baserad på cement och sand vilket är basråvaror i dagens lättbetong. Förutom luft, kan lättbetong innehålla andra lättare ballastmaterial, t ex Leca, och kan då benämnas lättballastbetong.

Uttorkning och ytskikt – Lättbetong

Uttorkning och fuktprovning av lättbetong Uttorkning kan ta tid och påverka hela byggets tidplan. Uttorkningstider och maximal fukthalt kan variera mellan olika ...
Läs Mer
Laddar…
Annonsplats