Produkter och användningsområde – Lättbetong

Lättbetongprodukter

Lättbetong kan köpas som:
Bild: www.hplush.se
  • Block i olika storlekar för att mura upp grund eller väggar
  • Balkar för upplag och avväxling
  • Väggelement
  • Takelement
  • Bjälklagselement
  • Plattor till t ex tunnare innerväggar eller hyllsystem.

Byggdelar av lättbetong kan vara armerade eller oarmerade beroende av belastning och krav på hållfasthet. I förarmerade lättbetongprodukter utgör mängden stål i genomsnitt 25 kg/m3 lättbetong. Stålet är då behandlat för att stå emot korrosion.

Lättbetong

Annonsplats
Annonsplats