Gips är ett byggmaterial som används i stor utsträckning inom byggbranschen. Förr användes gips främst för utsmyckning bl.a. för att göra s k stuckatur i tak och som utsmyckning av väggar och pelare.

Idag finns ett betydligt bredare användningsområde för gips i byggindustrin.

Annonsplats

Gipsskivorna är inget bärande stommaterial utan används som ett av flera materialskikt i en byggdel.

Gipsskivor framställs färdiga att användas i:

  • bärande och icke-bärande byggdelar
  • både innerväggar, golv, tak och ytterväggar
  • våtrumsväggar

Exempel på framställning av gipsskivor

Detta exempel på framställning av gipsskivor kommer från Gyproc, som är en av de byggmaterialföretag som inledningsvis stöttat Byggipedia med ...
Läs Mer

Råvaror och tillverkning – Gips

Bild: www.gyproc.se Gipsskivor som används för byggändamål baseras på gipssten som bryts i naturen eller på s k industrigips. Den ...
Läs Mer

Produkter och användningsområden – Gips

Gipsskivor består av en gipskärna med ett skikt av papp på utsidorna. Gipsskivor används i enkla eller dubbla lager till ...
Läs Mer

Materialegenskaper – Gips

Gips har låg värmeledningsförmåga och används bl a för att avskilja brandceller och som brandisolering av stålkonstruktioner och installationsschakt. Däremot ...
Läs Mer
Annonsplats