Betong

Betong, montage och gjutning

Platsgjutning med betong

Förberedelser innan gjutning Kontrollera armeringen! Kontrollera distanserna så att täckskiktet runt armeringen blir  - enligt ritning! Kontrollera att allt ingjutningsgods ...
Läs Mer

Betonggjutning på plats

Betong kan gjutas på fabrik och levereras som färdiga byggelement till byggarbetsplatsen. Detta kallas Prefab. Detta avsnitt handlar främst om ...
Läs Mer

Formbyggnad

Vid gjutning av betong behövs en gjutform som betongmassan håller och formar betongmassan tills den stelnat (härdat) ...
Läs Mer

Sprickbildning i betong

Sprickbildning i betong Sprickor i betongkonstruktioner kan uppstå vid temperaturförändringar då materialet utvidgas eller krymper ihop. Sprickor är antingen smala ...
Läs Mer
Laddar…

Källor och länkar

 

 

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2019
Detta material kommer från Byggipedia.se och är skyddat av upphovsrättslig lagstiftning. Utskrivet material i pappersform får endast användas i undervisningen OM skolan eller läraren har licens - för läsåret 2019/20. Materialet får INTE spridas digitalt som pdf etc.
Elever på licensierad skola får behålla utskrivet material och använda det för eget bruk även efter utbildningen.Materialet får dock inte digitaliseras/scannas, publiceras, spridas vidare eller säljas.

Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter/sakfel och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning.

Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att kopiera . Behöver du använda något i utbildningssyfte kontakta oss!