Viktiga moment vid platsgjutning

Arbetsutförandet påverkar hållfastheten

För att konstruktionen skall hålla för den belastning den är dimensionerad för finns viktiga kvalitetskrav som måste uppfyllas vid armering och gjutning. Dessa avser bl a:

 • Täckskiktet (mängden betong som omsluter armeringen) får inte vara tunnare av vad som föreskrivs i handlingarna.
 • Vidhäftning mellan betong och armering måste vara god så att krafterna överförs från betong till armering

Vidhäftning

Armeringens förankring i betongen kallas vidhäftning och har avgörande betydelse för hållfastheten.

Vidhäftning mellan betong och armeringsjärn på­verkas av:

 • utförandet på plats:
  • att armeringen är fri från smuts och rost
  • vibrering vid gjutning, utan att betong och ballast separerar eller luftbubblor uppstår mellan betong och armering
 • Betongens sammansättning, bl a vattenhalten och ballastens egenskaper
 • Armeringens form:
  • Kammar: Ökar dels kontaktytan betong/armering, dels medför kammarnas form att drag- och tryckkrafterna förändrar sina riktningar.
  • Nät: Förankringsegenskaperna påverkas positivt genom en kombination av stängernas kammar och nätets svetsar.
  • Ändkrokar är ett sätt att mekaniskt förankra armeringen i betongen.
 • Vidhäftning BEGroup
  Exempel på förankringsmetoder för att öka vidhäftningen mellan betongen och armeringen. Bild. BEGroup

Täckskikt

Täckskikt Stålbyggnadsinstitutet PDF
Täckskikt för armering i pelare. Bild: Stålbyggnadsinstitutet

Täckskiktet är avståndet mellan betongens yta och armeringsjärnen. Detta skikt är ett nödvändigt skydd mot korrosion och brand.

Det finns standarder kring hur tjockt täckskiktet skall vara i olika konstruktioner. Detta anges i bygghandlingarna.

Det är viktigt att:

 • montera armeringen med rätt distans till gjutformen
 • gjuta så att betongen fyller ut ordentlig och täckskiktet inte blir tunnare på något ställe.
 • vibrera betongen så att inte luftfickor uppstår runt armeringen

I annat fall riskerar hela konstruktionen att förlora viktiga egenskaper såsom hållfasthet, livslängd och brandmotstånd.

Armeringsstöd BEGroup
Armeringsstöd används för att ”låsa” avståndet till underlaget och kan hålla samma avstånd över en mycket stor yta. Bild: BEGroup

Rutiner på arbetsplatsen

 • armering skall lagras och hanteras utan risk för fukt och smuts
 • armeringsprofiler tillverkas enligt anvisningar i armeringsspecifikation
 • montage av armering utförs utan att skador uppstår eller armeringens position ändrast ex genom nedtrampning
 • användning av distanser, najtråd och monteringsarmering så att armeringen säkert hålls på plats och med rätt avstånd till betongytan (täckskikt).
 • vibrering av betongen under gjutning utan risk för att det uppstår luftfickor invid armeringen eftersom den då kan börja rosta (korrodera) inuti konstruktionen.

Bygghandlingar – armering

Korrekt utförande av armering beskrivs i bygghandlingarna.

I konstruktionshandlingarna (K) anges bl a:

 • armeringskvalitet, typ och dimensioner
 • klipplängder och bockningsradier (armeringsspecifikation)
 • montage, placering och viktiga mått t ex c/c-avstånd, täckskik

Ritningsdetaljer för armering

Korsande armering samt armeringsnät i tvärsnitt
Korsande armering samt armeringsnät i tvärsnitt.

Överkants- och underkantsarmering.

Länkar och källor:

Armeringshandboken 2012 (BE Group)
Frågor kring Eurokod 2 (Stålbyggnadsinstitutet)
Armeringsritning

.