Viktigt vid platsgjutning

Arbetsutförandet påverkar hållfastheten

För att konstruktionen skall hålla för den belastning den är dimensionerad för finns viktiga kvalitetskrav som måste uppfyllas vid armering och gjutning av betong. Dessa avser bl a:

 • Täckskiktet (mängden betong som omsluter armeringen) får inte vara tunnare av vad som föreskrivs i handlingarna.
 • Vidhäftning mellan betong och armering måste vara god så att krafterna överförs från betong till armering.

Vidhäftning

Armeringens förankring i betongen kallas vidhäftning och har avgörande betydelse för hållfastheten.

Annonsplats
Vidhäftning mellan betong och armeringsjärn på­verkas av:
 • utförandet på plats:
  • att armeringen är fri från smuts och rost
  • vibrering vid gjutning, utan att betong och ballast separerar eller luftbubblor uppstår mellan betong och armering
 • Betongens sammansättning, bl a vattenhalten och ballastens egenskaper
 • Armeringens form:
  • Kammar: Ökar dels kontaktytan betong/armering, dels medför kammarnas form att drag- och tryckkrafterna förändrar sina riktningar.
  • Nät: Förankringsegenskaperna påverkas positivt genom en kombination av stängernas kammar och nätets svetsar.
  • Ändkrokar är ett sätt att mekaniskt förankra armeringen i betongen.
Exempel på förankringsmetoder för att öka vidhäftningen mellan betongen och armeringen:
Vidhäftning BEGroup
Bild. BE Group

Täckskikt

Täckskiktet är avståndet mellan betongens yta och armeringsjärnen. Detta skikt är ett nödvändigt skydd mot korrosion och brand.

Det finns standarder kring hur tjockt täckskiktet skall vara i olika konstruktioner. Detta anges i bygghandlingarna.

Det är viktigt att:
 • montera armeringen med rätt distans till gjutformen
 • gjuta så att betongen fyller ut ordentlig och täckskiktet inte blir tunnare på något ställe.
 • vibrera betongen så att inte luftfickor uppstår runt armeringen

I annat fall riskerar hela konstruktionen att förlora viktiga egenskaper såsom hållfasthet, livslängd och brandmotstånd.

Annonsplats
Annonsplats

Armeringsstöd används för att ”låsa” avståndet till underlaget och kan hålla samma avstånd över en mycket stor yta.

Armeringsstöd BEGroup
Bild: BE Group

Rutiner på arbetsplatsen

 • armering skall lagras och hanteras utan risk för fukt och smuts
 • armeringsprofiler tillverkas enligt anvisningar i armeringsspecifikation
 • montage av armering utförs utan att skador uppstår eller armeringens position ändras t.ex genom nedtrampning
 • användning av distanser, najtråd och monteringsarmering så att armeringen säkert hålls på plats och med rätt avstånd till betongytan (täckskikt).
 • vibrering av betongen under gjutning utan risk för att det uppstår luftfickor invid armeringen eftersom den då kan börja rosta (korrodera) inuti konstruktionen.

Annonsplats