Viktiga moment vid platsgjutning

🔊 Läs upp text Arbetsutförandet påverkar hållfastheten För att konstruktionen skall hålla för den belastning den är dimensionerad för finns viktiga kvalitetskrav som måste uppfyllas vid armering och gjutning. Dessa avser bl a: Täckskiktet (mängden betong som omsluter armeringen) får inte vara tunnare av vad som föreskrivs i handlingarna. Vidhäftning mellan betong och armering måste … Fortsätt läsa Viktiga moment vid platsgjutning