Formbyggnad

Vid gjutning av betong behövs en gjutform som håller och formar betongmassan tills den stelnat (härdat). Under härdningsprocessen växer betongens hållfasthet successivt och i takt med att fukten avgår ur materialet.

Formsättning

Gjutformen byggs ihop och monteras på arbetsplatsen, enligt anvisningar.

Annonsplats
  • Avsträvning och/eller stämpning utförs
  • Formens ytan behandlas enligt anvisningar, t ex med formolja
  • Gjuthöjden mäts ut och markeras på formens sida (alt.används laser vd gjutning)
  • Innan väggformar dubblas måste armering, ingjutningsgods och eventuella genomföringar vara korrekt monterat och fixerat.

Kontrollera att allt är på plats samt att formen står rakt och är jämn och tätt monterad i fogar mellan formelement

Formstagning

Avformning

Med undantag för kvarsittande form skall alla gjutformar så småningom demonteras. Detta kallas avformning.

Avformning kan ske när tillräcklig hållfasthet är uppnådd. Det bör framgå av handlingarna hur detta fastställs, t ex genom att projektören angett hur lång tid som skall gå eller om tester behöver utföras.

Annonsplats

Tillräcklig hållfasthetstillväxt är den hållfasthetsnivå som föreskrivs och  då formens support inte längre behövs för att den gjutna byggdelen skall klara den belastning som den kommer att utsättas för, t ex under den fortsatta byggtiden.

Läs mer

Skolexempel: Bygga en lågform

Annonsplats