Jord och sten är viktiga råvaror för bygg- och anläggningsbranschen. Kunskapen om jordarter och markegenskaper är grundläggande för bygg- och anläggningsverksamhet.

Material som används i bygg- och anläggningsverksamhet framställs ofta genom schaktning, krossning och sortering. Olika materialsammansättningar tas fram för att få de egenskaper som efterfrågas beroende på användningsområden.

Annonsplats
  • Stenmaterial används bland annat som ballastmaterial  i betong och vid markarbeten,
  • Grus- och stenmaterial används bland annat  som dräneringe- och fyllnadsmaterial vid anläggning av rör i mark
  • Makadam används som bärlager och dränering  vid grundläggning och anläggning av vägar.
  • Matjord används för att anlägga trädgårdar och parker.

Anläggningsprodukter

Det förekommer olika produktnamn och benämningar för sten- och bergmaterial till bygg- och anläggningsbranschen Stenmjöl - kornstorlek nära noll t ...
Läs Mer

Skydd mot kvartsdamm

Information om hälsofarligt kvartsdamm Kvarts är en mineral som finns i jord och stenmaterial, betong, tegel, puts, bruk, kakel och ...
Läs Mer

Materialegenskaper för jord- och stenmaterial

I bygg- och anläggningsprojekt föreskrivs i bygghandlingar material som har de egenskaper som behövs för olika konstruktioner och funktioner. Exempel ...
Läs Mer

Framställning av grus-, jord och ballastmaterial

Naturgrus utvinns ur täkter där det antingen transporteras vidare för bearbetning eller sorteras upp på plats i mobil anläggning. Bergkross, ...
Läs Mer

Länkar

Annonsplats