Stomme (Anders Lagerås)Stål är benämningen på en legering av järn och högst ca 2 procent kol samt mindre mängder andra grundämnen.

Annonsplats

Den kemiska beteckningen för järn är Fe.

Annonsplats

Stål i byggandet

Stål har flera användningsområden inom bygg och anläggning bl a:
  • balkar och pelare i stomkonstruktioner
  • armering i betong och murverk
  • stålreglar i tunnplåt

Stål är ett stabilt och hållfast material som även går att återvinna.

Brandskydd av stålkonstruktioner

Eftersom stål förlorar sin hållfasthet vid höga temperaturer måste det brandskyddas genom målning eller inklädnad för att uppfylla kraven för ...
Läs Mer

Armerade betongkonstruktioner

På 1800-talet började stål användas för att armera betong. Armering förekommer idag också i många bärande murverk, t ex lättbetongkonstruktioner ...
Läs Mer

Konstruktionsstål och profiler

Konstruktionsstål - beteckningar ...
Läs Mer

Arbete med armering

Armeringen skall monteras enligt ritning. För att underlätta och effektivisera arbetet med armering finns bl a färdigbockade armeringsdetaljer, svetsade armeringskorgar ...
Läs Mer
Annonsplats