Grundläggande och översiktlig material om ritningar och ritningsläsning. Främst avsett för att ge en grundläggande förståelse och kunskap om hantering och tolkning av ritningar i arbetet.

Anpassade för yrkesutbildningar inom bygg- och anläggning och lämpar sig i vissa fall också som introduktion i ämnet ritningsläsning för studerande inom YH och ingenjörsutbildningar, mäklarutbildning mm.

Om bygghandlingar och ritningsläsning:


Konnektionslinjer på ritningar

För att få plats med större byggnader eller områden utan att förändra skalan och tydligheten behövs ibland en uppdelning av ...
Läs Mer

Ritningarna är en del i beslutsprocessen

Projektets ritningar I ett byggprojekt förekommer allt ifrån översiktliga områdesplaner och situationsplaner till detaljritningar för montering av material och utförande ...
Läs Mer

Från bygghandling till relationshandling

Ursprungliga bygghandlingar kan ha reviderats (förändrats och uppdaterats) under byggprojektets gång. I ett byggprojekt kan för varje enskild ritning förekomma ...
Läs Mer

Från systemhandling till bygghandling

När byggskedet tar vid skall ritningar och övriga handlingar vara färdiga att bygga efter. Systemhandlingarna övergår juridiskt till status bygghandlingar ...
Läs Mer

Företag som har bidragit till underlag och artiklar om ritningsläsning på Byggipedia:
Övriga källor:
  • Bygghandlingar 90 Redovisning av mark
  • Bygghandlingar 90 Redovisningsteknik
  • Rithandbok K (JW 1991)
  • Byggnadsritning – Ritsätt och ritregler, Gösta Hamrin, 1996
  • Installationsteknik för A och L, Catarina Warfvinge, LTH 2000.

Utbildningsmaterial – utan annonser?

Kontakta Byggipedia vid intresse. Läs mer: Kunskap i ritningsläsning

Annonsplats

Exempel

Hittade inga inlägg.
Annonsplats