Grundläggande och översiktlig material om ritningar och ritningsläsning. Främst avsett för att ge en grundläggande förståelse och kunskap om hantering och tolkning av ritningar i arbetet.

Anpassade för yrkesutbildningar inom bygg- och anläggning och lämpar sig i vissa fall också som introduktion i ämnet ritningsläsning för studerande inom YH och ingenjörsutbildningar, mäklarutbildning mm.

Om bygghandlingar och ritningsläsning:


Måttavvikelser och toleranser

Icke skalenliga mått Icke skalenligt ritade mått redovisas med streck under. I bilden finns delmåttet 910mm angivet. Måttet är understruket ...
Läs Mer

Plushöjder

Exempel på höjdmått som förekommer i bygghandlingar är plushöjder. Plushöjden utgår ifrån e referenslinjer och anges normalt i enheten meter ...
Läs Mer

Bygghandlingarnas roll vid besiktning och överlämnande

Slutbesiktning Byggskedet kallas även för entreprenadskede. Projektet, eller entreprenaden, ägs under denna tid av det byggföretag som har huvudansvaret för ...
Läs Mer

Måttlinjer på ritningar

Måttlinjerna på en ritning visar var ett delmått börjar och slutar. Det är viktigt att skilja mellan ursparningsmåttet (ställmått) i ...
Läs Mer

Företag som har bidragit till underlag och artiklar om ritningsläsning på Byggipedia:
Övriga källor:
  • Bygghandlingar 90 Redovisning av mark
  • Bygghandlingar 90 Redovisningsteknik
  • Rithandbok K (JW 1991)
  • Byggnadsritning – Ritsätt och ritregler, Gösta Hamrin, 1996
  • Installationsteknik för A och L, Catarina Warfvinge, LTH 2000.

Utbildningsmaterial – utan annonser?

Kontakta Byggipedia vid intresse. Läs mer: Kunskap i ritningsläsning

Annonsplats

Exempel

Hittade inga inlägg.
Annonsplats