Grundläggande och översiktlig material om ritningar och ritningsläsning. Främst avsett för att ge en grundläggande förståelse och kunskap om hantering och tolkning av ritningar i arbetet.

Anpassade för yrkesutbildningar inom bygg- och anläggning och lämpar sig i vissa fall också som introduktion i ämnet ritningsläsning för studerande inom YH och ingenjörsutbildningar, mäklarutbildning mm.

Bygghandlingar per område/projektör:

Hittade inga inlägg.

Ritningsläsning – tolka ritningar

Måttavvikelser och toleranser

Icke skalenliga mått Icke skalenligt ritade mått redovisas med streck under. I bilden finns delmåttet 910mm angivet. Måttet är understruket ...
Läs Mer

Plushöjder

Exempel på höjdmått som förekommer i bygghandlingar är plushöjder. Plushöjden utgår ifrån e referenslinjer och anges normalt i enheten meter ...
Läs Mer

Bygghandlingarnas roll vid besiktning och överlämnande

Slutbesiktning Byggskedet kallas även för entreprenadskede. Projektet, eller entreprenaden, ägs under denna tid av det byggföretag som har huvudansvaret för ...
Läs Mer

Måttlinjer på ritningar

Måttlinjerna på en ritning visar var ett delmått börjar och slutar. Det är viktigt att skilja mellan ursparningsmåttet (ställmått) i ...
Läs Mer
Företag som har bidragit till Byggipedia med underlag till kunskaper om bygghandlingar och ritningsläsning:

Övriga källor:

 • Bygghandlingar 90 Redovisning av mark
 • Bygghandlingar 90 Redovisningsteknik
 • Rithandbok K (JW 1991)
 • Byggnadsritning – Ritsätt och ritregler, Gösta Hamrin, 1996
 • Installationsteknik för A och L, Catarina Warfvinge, LTH 2000.

Läromedel i ritningsläsning – grund

Innehåll:

 • Generell kunskap om ritningar, ritningssymboler, måttsättning mm
 • Grundkunskaper – tolkning av K, A, Mark samt installationsritningar
 • Ritningsexempel
 • Instuderingsfrågor kopplat till ritningar för respektive område.

Materialet om ritningsläsning och bygghandlingar är framtaget – i samarbete med byggföretag och projektörer – som en grundkurs i ritningsläsning.

Läromedlet lämpar sig också för kompetensutveckling – och självstudier för t.ex:

Annonsplats
 • yrkeslärare
 • yrkesverksamma yrkesarbetare
 • egenföretagare i branschen.
Annonsplats

Utbildningsanordnare kan kontakta Byggipedia för offert på komplett läromedel med ritningar och instuderingsfrågor.

Vi kan också bistå med utveckling av Byggipedias underlag, inkl nyttjanderättigheter, för skolors digitala lärplattformar.

Annonsplats