Grundläggande och översiktlig material om ritningar och ritningsläsning. Främst avsett för att ge en grundläggande förståelse och kunskap om hantering och tolkning av ritningar i arbetet.

Anpassade för yrkesutbildningar inom bygg- och anläggning och lämpar sig i vissa fall också som introduktion i ämnet ritningsläsning för studerande inom YH och ingenjörsutbildningar, mäklarutbildning mm.

Om bygghandlingar och ritningsläsning:


Från programhandling till systemhandling

Diskussioner och beslut under programskedet baseras på översiktliga idéskisser. Dessa utmynnar sedan i bygglovshandlingar på vilka bygglovet söks. Under projekteringsskedet ...
Läs Mer

Vanliga ritningstyper och skalor

Några vanliga ritningstyper för bygg- och anläggningsprojekt beskrivs nedan inkl. vanliga måttskalor och exempel på innehåll. Situationsplan (skala 1:500) En ...
Läs Mer

Ritningsformat

Ritningar som tas fram i bygg- och anläggningsprojekt har enhetlig utformning som tagits fram inom byggbranschen. Detta gör att det ...
Läs Mer

Ritningar i olika skeden

Det förekommer flera olika konsulter och projektörer i ett bygg- eller anläggningsprojekt. För att särskilja deras olika ritningar åt används ...
Läs Mer

Företag som har bidragit till underlag och artiklar om ritningsläsning på Byggipedia:
Övriga källor:
  • Bygghandlingar 90 Redovisning av mark
  • Bygghandlingar 90 Redovisningsteknik
  • Rithandbok K (JW 1991)
  • Byggnadsritning – Ritsätt och ritregler, Gösta Hamrin, 1996
  • Installationsteknik för A och L, Catarina Warfvinge, LTH 2000.

Utbildningsmaterial – utan annonser?

Kontakta Byggipedia vid intresse. Läs mer: Kunskap i ritningsläsning

Annonsplats

Exempel

Hittade inga inlägg.
Annonsplats