Grundläggande och översiktlig material om ritningar och ritningsläsning. Främst avsett för att ge en grundläggande förståelse och kunskap om hantering och tolkning av ritningar i arbetet.

Anpassade för yrkesutbildningar inom bygg- och anläggning och lämpar sig i vissa fall också som introduktion i ämnet ritningsläsning för studerande inom YH och ingenjörsutbildningar, mäklarutbildning mm.

Bygghandlingar per område/projektör:

Hittade inga inlägg.

Ritningsläsning – tolka ritningar

Från programhandling till systemhandling

Diskussioner och beslut under programskedet baseras på översiktliga idéskisser. Dessa utmynnar sedan i bygglovshandlingar på vilka bygglovet söks. Under projekteringsskedet ...
Läs Mer

Vanliga ritningstyper och skalor

Några vanliga ritningstyper för bygg- och anläggningsprojekt beskrivs nedan inkl. vanliga måttskalor och exempel på innehåll. Situationsplan (skala 1:500) En ...
Läs Mer

Ritningsformat

Ritningar som tas fram i bygg- och anläggningsprojekt har enhetlig utformning som tagits fram inom byggbranschen. Detta gör att det ...
Läs Mer

Ritningar i olika skeden

Det förekommer flera olika konsulter och projektörer i ett bygg- eller anläggningsprojekt. För att särskilja deras olika ritningar åt används ...
Läs Mer
Företag som har bidragit till Byggipedia med underlag till kunskaper om bygghandlingar och ritningsläsning:

Övriga källor:

 • Bygghandlingar 90 Redovisning av mark
 • Bygghandlingar 90 Redovisningsteknik
 • Rithandbok K (JW 1991)
 • Byggnadsritning – Ritsätt och ritregler, Gösta Hamrin, 1996
 • Installationsteknik för A och L, Catarina Warfvinge, LTH 2000.

Läromedel i ritningsläsning – grund

Innehåll:

 • Generell kunskap om ritningar, ritningssymboler, måttsättning mm
 • Grundkunskaper – tolkning av K, A, Mark samt installationsritningar
 • Ritningsexempel
 • Instuderingsfrågor kopplat till ritningar för respektive område.

Materialet om ritningsläsning och bygghandlingar är framtaget – i samarbete med byggföretag och projektörer – som en grundkurs i ritningsläsning.

Läromedlet lämpar sig också för kompetensutveckling – och självstudier för t.ex:

Annonsplats
 • yrkeslärare
 • yrkesverksamma yrkesarbetare
 • egenföretagare i branschen.
Annonsplats

Utbildningsanordnare kan kontakta Byggipedia för offert på komplett läromedel med ritningar och instuderingsfrågor.

Vi kan också bistå med utveckling av Byggipedias underlag, inkl nyttjanderättigheter, för skolors digitala lärplattformar.

Annonsplats