Denna sida innehåller information och exempel som ibland förändras. Kontrollera vid behov detaljer, såsom aktuella anvisningar, föreskrifter, lagar eller standarder, med respektive myndighet eller utgivare!

Arbetslagstiftningen och försäkringar

Inom arbetslagstiftningen regleras olika anställningsformer samt rättigheter och skyldigheter för både arbetsgivare och arbetstagare.

Arbetslagstiftningen

Exempel på frågor som arbetslagstiftningen tar upp är anställningstrygghet och arbetstider samt rätten till medbestämmande (MBL). Både arbetsgivare och fackliga företrädare måste följa arbetslagstiftningen.

Annonsplats

MB-grupp
En grupp arbetstagare som utses av lokalavdelning för att behandla MB-frågor (medbestämmandefrågor i enlighet med bestämmelserna i kollektivavtalet och MBL).

Annonsplats

Försäkringar

Arbetsgivare är enligt kollektivavtalet skyldig att teckna försäkringar för anställda:
  • Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)
  • Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS)
  • Avtalspension (SAF – LO)
  • Omställningsförsäkring (Omställningsstöd och AGB)
  • Trygghetsförsäkring (TFA)
Arbetsplatsens och entreprenadens försäkringar kan vara:
  • Ansvarsförsäkringar
  • Entreprenadförsäkringar vid t ex inbrott eller brand
  • Byggfelsförsäkring.
Annonsplats