Organisationen på en olycksplats

Räddningstjänstens standardrutiner och organisation i samband med en trafkolycka syftar till att effektivisera arbetet, arbeta säkert och se till att inga viktiga arbetsuppgifter glöms bort.

Var och en i räddningsteamet har en bestämd roll och uppgift under räddningsarbetet vid t.ex en trafikolycka. Denna tydliga ansvarsfördelning är viktigt framförallt i inledningsskedet av räddningsinsatsen.

Annonsplats

OBSERVERA

Denna artikel är ett exempel på hur polis och räddningspersonal kan vara organiserade i samband med en räddningsinstast vid trafikolycka.

Annonsplats


=> Logga in för att läsa hela artikeln om hantering av olyckor vid vägarbete eller kontakta Byggipedia för att köpa nyttjanderätt av läromedel


Annonsplats

Annonsplats
Annonsplats