Materialegenskaper för jord- och stenmaterial

I bygg- och anläggningsprojekt föreskrivs i bygghandlingar material som har de egenskaper som behövs för olika konstruktioner och funktioner.

Exempel på egenskaper som är viktiga kan vara friktion, dränerande och kapillärbrytande egenskaper.

Annonsplats
  • Naturgrus och krossat bergmaterial har olika hållfasthetsegenskaper.
  • Material med hög andel mindre korn har sämre dränerande och kapillärbrytande egenskaper än material med större korn.

Tvättat material

För att få bort kvarvarande föroreningar av mindre korn (silt) och organiskt material, vilka bland annat försämrar de kapillärbrytande egenskaperna, tvättas vissa grus- och stenmaterial innan leverans.

Det är viktigt att tvättad grus eller makadam hanteras så att det inte förorenas på arbetsplatsen!

Kornstorlekar och sammansättning

Material som säljs för att användas  bygg- och anläggningsprojekt siktas, sorteras upp och sätts ihop efter användningsområden och önskade egenskaper.

Annonsplats

Materialfraktioner

Materialfraktionerna anges med en undre och en övre korngräns och skrivs så här:
  • 0/2 – stenmjöl med korn melan 0 och 2 mm  i diameter
  • 16/32 – makadam med korn mellan 16 och 32 mm i diameter
  • 0/80 – makadam och stenmjöl med kornstorlekar från 0 mm och upp till 80 mm

Annonsplats

Material som innehåller s k nollfraktioner, där den undre kornstorleksgränsen är nära noll, har sämre dränerande egenskaper än de material som har en undre korngräns på flera millimeter


Jord- och stenmaterial

Annonsplats