Logistikexempel – innerstadsprojekt

I en rapport redovisar MKB Fastighets AB sin erfarenhet av hur logistiken löstets för  ett nybyggnadsprojekt i centrala Malmö.

Leveranser av material till bygge var en viktig faktor som var tvungen att  beaktades genom hela projektet, från upphandling till produktion.

Annonsplats

1. Förberedelser i projekteringen:

MKB ställde krav på entreprenörerna redan i upphandlingsskedet och stor möda lades för att redan under projekteringen skapa bra förutsättningar för produktion och logistik.

I projektet var hög prefabriceringsgrad, upprepningseffekter, enhetliga produktionslösningar samt behovsstyrda leveranser viktiga medel för att underlätta logistiken.

Annonsplats

2. Logistikansvarig:

Det tillsattes en logistikansvarig och en ansvarig för övervakande av in- och utgående leveranser till bygget.

3. Bokningsbara lossningsplatser:

Särskilda lossningsplatser etablerades som var bokningsbara via internet och endast inbokade transporter som kom på utsatt tid (!) släpptes in på bygget.

4. Information till alla projektmedarbetare:

MKB tog fram en pedagogisk informationsvideo som visades för alla projektmedverkande för att skapa en förståelse för projektet i sin helhet.

Annonsplats

5. Rutiner för uppföljning:

Från projektstart fanns rutiner för vad som skulle följas upp och hur detta skulle ske.

Annonsplats