Ritningsformat och utformning

Ritningar som tas fram i bygg- och anläggningsprojekt har enhetlig utformning som tagits fram inom byggbranschen. Detta gör att det de som upprättar ritningar, t ex konstruktörer eller arkitekter jobbar på samma sätt.

Ritningen blir enkel att tyda och  eftersom det finns riktlinjer och standarder för hur och var informationen på ritningen bör utformas och numreras. Vanligen fastställs en standard för ritningsutformning i ett projekt samband med uppstart av projekteringen.


=> Logga in för alla artiklar om ritningsläsning eller kontakta Byggipedia för att köpa nyttjanderätt av läromedel