Tredje man hade änglavakt – igen

När stormen Malik** drog in över Skåne tog den med sig en del osäkrad utrustning och material från byggarbetsplatser och som föll ner över nejden:

Tornkran i horisontellt läge. Foto/copyright: Hani (för Byggipedia)

En stor byggkran välte inkl. fundament

När en byggkran (anpassat för ett 12 våningsbygge) välter över byggbodar samt över en  kundparkering och en genomfartsgata utan att en enda person skadas är mer tur – än skicklighet.

Annonsplats
Fundament till byggkran (till 12 våningsbygge) på högkant. Foto/copyright: Hani (för Byggipedia)

Kabelbärande ställning rasade ner över väg

När en ställning – med luftförlagda elledningar – rasar ner över samma genomfartsgata  (ca 20-25 meter från kranen som vält)  utan att en enda person skadas är också mer tur – än skicklighet.

Nedfallen ledning/ställning över väg. Foto/copyright: Hani (för Byggipedia)

Osäkrat byggnadsmaterial som projektiler

När det tredje bygget längs samma gata – trots SMHIs varningar – lyckats förvara stora byggskivor så att de ohejdat kunna blåsa ner på gator, gång- och cykelvägar samt mot husfasad till BRF tvärs över gatan utan att någon person skadats är enbart tur – och ingen skicklighet överhuvudtaget*. <BILD SAKNAS – visualisera istället hur stora nedblåsta skivor landat runtom/utanför byggarbetsplatsen på trottoarer mm>

*Att inte förvara och säkra byggnadsmaterialet bättre ens när storm är på ingång är en skam! 

Inte bara tredje man hade tur i vädret

Många människor, fotgängare, bilister, ica-kunder och bussresenärer hade tur i Malmö igår…

Tur hade också de bygganställda, som inte jobbade eller satt i sin byggbod och fikade, när kranen rasade:

Bodar i två plan med pentry (lunchbod?) demolerad av byggkran. Foto/copyright: Hani (för Byggipedia)

**Stormen Malik planerade sin framfart väl och slog till mot Malmö – för att där hemsöka bl.a. några byggarbetaplatser när risken för att dessa skulle vara bemannade är som lägst, dvs natten mot helgdag.

Hen valde att slå till på kvällen/natten mellan lördag och söndag 29 -30 januari 2022.

Kanske som en påminnelse om vikten att stormsäkra arbetsplatsen för att skydda folk, fä och egendom? Nästa gång har vi kanske inte samma tur med tidpunkten….


Annonsplats