Vad är digitalisering?

🔊 Läs upp text Det talas mycket om att byggbranschens digitalisering. Ordet indikerar att det är en pågående process. Vad innebär den? Har alla samma uppfattning ? På uppdrag av Malmö Universitet och branschen (BYN, BI och Installationsföretagen) genomförs en förstudie om de digital inslagen i yrkesarbetares arbete. Syftet är att identifiera kompetensbehov inom yrkesförberedande … Fortsätt läsa Vad är digitalisering?