Allmän kunskap om VVS-teknik och -installationer avseende värme, vatten, avlopp.

Branschstandarder för VA-installationer

Branschstandarder för VA-installationer kallas Säker Vatten och syftar till att förebygga risk för vattenskador om läckage från vattenrör skulle uppstå ...
Läs Mer

Rörledningar – symboler och beteckningar

Ledningar för kallvatten, avlopp/spillvatten och värme inklusive rördimensioner, dvs rördiameter i millimeter: På ritningar redovisas rör med heldragna respektive prickstreckade ...
Läs Mer

VVS – ritningar

VVS-ritningar avser installationer för vatten, avlopp, värme och sanitet. Ritningarna arkiveras för drift och skötsel av installationerna. Det är också ...
Läs Mer

Relining – metodiken

Relining av avloppsrör (spillvattenrör) och dagvattenrör kan genomföras på olika sätt beroende på förutsättningarna. Antingen monteras ett nytt rör inuti ...
Läs Mer

Läs mer:

Relining i fastigheter

Annonsplats
Annonsplats