Arkitektur

Arkitektens roll i samhällsutvecklingen

Tanken om idealsamhället har ofta varit grundläggande för arkitekturen genom tiderna. Varje tidsepok har haft sina ideal, politiska, kulturella och ekonomiska förutsättningar.

Framstående arkitekter har också själva genom sina verk förverkligat egna tankar om det idealistiska byggandet. Detta har sin tur inspirerat andra och bidragit till arkitekturens utveckling genom tiderna.

Även byggherrarna har genom arkitekturen uttryckt sin sociala status eller politiska och kulturella ståndpunkt..Tills hjälp har de haft arkitekter att utveckla sina idéer och önskemål till färdiga byggnader.

Arkitektens arbete

Det finns arkitekter inom både byggnadsarkitektur, samhällsplanering, landskapsarkitektur och inredningsarkitektur.

Arkitekten är ofta den projektör som kopplas in tidigt i byggprocessen och medverkar sedan genom hela projektet.

Arkitekten tar fram:

 • de första idéskisserna för ett projekt
 • bygglovshandlingar
 • bygghandlingar som visar och beskriver rumsbildning, utformning av fasader, tak, inredning samt inredningsdetaljer och färgval (kulörer)

Förutom A-ritningar tar arkitekten fram rumsbeskrivningen som anger i detalj hur varje rum skall inredas och målas eller tapetserar.

Form och funktion

"Opera House and ferry. Sydney" by John Hill - Own work. Licensed under CC BY-SA 4.0 via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Opera_House_and_ferry._Sydney.jpg#/media/File:Opera_House_and_ferry._Sydney.jpg
”Opera House and ferry. Sydney”. Foto: John Hill via Wikimedia Commons

Arkitektur handlar mycket om byggnaders utseende, fasader och anpassning till omgivningen och stadsmiljön.

Arkitekten arbetar med funktion och estetisk utformning.

Arkitektens arbete med byggnaders och miljöers funktion innebär anpassning till hur de som skall använda och vistas där.

Arbetsplatser som kontor och skolor, offentliga miljöer och lokaler som shoppinggallerier har ofta andra funktionskrav än t ex bostäder.

Viktiga funktioner i en bostad är t ex:

 • kök och badrum
 • ljusinsläpp från fönster
 • att varje rum är utformat så att det går att möblera, t ex skall det finnas plats för:
 • säng i sovrummet,
 • soffa och soffbord i vardagsrummet,
 • matplats
 • att det finns förvaring, t ex garderober eller klädkammare och skåp i köket

Arkitektens utbildning

Fram till 1800-talet genomförde arkitekten sin utbildningen som lärling, ofta som snickarlärling.

En arkitekt idag har ofta utbildat sig vid högskola eller universitet. I utbildningen ingår att lära sig planera och konstruera byggnader och bebyggelse utifrån det estetiska och det funktionella. Utbildningen till arkitekt kan skilja sig lite mellan olika länder beroende på hur arkitektens roll och ansvar ser ut i respektive land.

Arkitektens roll  genom historien

Historisk sett har arkitekten varit den som haft huvudansvaret för en byggnad, både konstnärligt och för konstruktionen, då det inte gjordes skillnad på arkitekt och ingenjör som man gör idag. Offentliga byggnaderna och bostäder för de med pengar och makt har i huvudsak haft en arkitekt som ansvarig.

"Santa Maria del Fiore". Licensierad under Public Domain via Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Santa_Maria_del_Fiore.jpg#/media/File:Santa_Maria_del_Fiore.jpg
”Santa Maria del Fiore”. (Public Domain via Wikimedia Commons )

Arkitekten har genom historien också haft en betydande roll för samhällets utveckling och utformning.

Arkitekter har varit med och planlagt samt genomfört genomgripande förändringar av stadsplaner. Stora delar dagens urbana miljö har utformats av arkitekter.

Förr var många arkitekter anställda på heltid av någon högt uppsatt person eller förmögen släkt.

Liksom idag fanns förr även arkitekter som arbetade fristående och för olika uppdragsgivare. Dessa blev liksom dagens arkitekter anlitade för enskilda uppdrag.

Arkitekter har även verkat som militäringenjörer, konstnärer och skulptörer. Några arkitekter i historien har varit ”universalgenier”, till exempel Leonardo da Vinci.

Den vitruvianske mannen by JP Watrin Licensed under Public domain https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/Homem_Vitruviano_-_Da_Vinci.jpg
Den Vitruvianske mannen av Leonardo da Vinci

Arkitektens roll idag

I många länder har arkitekten stort inflytande över byggnaders både estetiska och konstruktiva utformning. I Sverige har idag arkitekten sällan samma förutsättningar att påverka utformningen som helhet. Arkitekten bidrag syns främst i byggnaders yttre utformning och i funktion, t ex planlösning, samt utformning av bostadsområden och hela kvarter.

 • Många gånger måste arkitektens idéer stå tillbaka för kraven på ekonomi och storskaligt byggande.
 • Det handlar också om att de som medverkar i byggprojektet har olika utbildning och kompetens för att kunna ansvara för olika delar.

Arkitekturtävlingar

Genom historien har det utlysts tävlingar för att hitta den bästa arkitekten till ett specifikt verk och detta har medfört att arkitekterna har ansträngt sig till det yttersta för att skapa och utveckla sina idéer, till exempel:

 • Santa Maria del Fiore i Florens av Filippo Brunelleschi.
 • Operahuset i Sydney av den danske arkitekten Jörn Utzon och ingenjörsfirman Ove Arup & Partners

Några arkitekter genom tiderna

Imhotep är den tidigaste kända arkitekten samt den första namngivna läkaren. Han levde i Egypten för nästan 5000 år sedan. Imhotep ledde arbetet med byggandet av den första pyramiden – Farao Djosers trappstegspyramid i Saqqara.

Vitruvius var både arkitekt och ingenjör samt författare till verket Tio böcker om arkitektur som används som inspiration under årtusenden.

Vitruvius levde under 100-talet f. kr och hans böckerna sammanställer den tidens kunskap och byggnader och arkitektur. Böckerna beskriver även tekniska installationer bl a:

 • system för uppvärmning under golv
 • ventilation av bad och villor.

Filippo Brunelleschi är känd för kupolen på Santa Maria del Fiore i Florens som är den första kupolen (1417-1434) som är byggd utan stödjande byggnadsställningar.

Santiago Calatrava är en känd nutida arkitekt som är utbildad både till arkitekt och ingenjör. Calatrava är känd för sina spektakulära byggnadsverk. Han har bl a har ritat och konstruerat Turning Torso i Malmö.

Ord och begrepp

Arkitekt kommer av grekiskans architekton som betyder överbyggmästare.
Arkitektur är läran om formgivning av i byggnader och omfattar allt mänskligt formande och byggande av den fysiska miljön.

Länkar och källor

Arkitektur (Wikpedia)
Arkitekturtermer (Wikipedia)
Banbrytande arkitekter

.

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2019
Detta material kommer från Byggipedia.se och är skyddat av upphovsrättslig lagstiftning. Utskrivet material i pappersform får endast användas i undervisningen OM skolan eller läraren har licens - för läsåret 2019/20. Materialet får INTE spridas digitalt som pdf etc.
Elever på licensierad skola får behålla utskrivet material och använda det för eget bruk även efter utbildningen.Materialet får dock inte digitaliseras/scannas, publiceras, spridas vidare eller säljas.

Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter/sakfel och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning.

Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att kopiera . Behöver du använda något i utbildningssyfte kontakta oss!