Anläggningsmaterial

Jord- och stenmaterial som används i anläggningsbranschen och som ballast i betong kan delas i olika grupperingar. Dessa beror på råvaran, framställning och/eller materialens sammansättning och egenskaper, bl a kornstorlek.

Annonsplats

Annonsplats

=> Logga in för att läsa hela artikeln med kategorisering av och bilder på jord- och stenmaterial för olika användningsområden. Kontakta Byggipedia för att köpa nyttjanderätt av läromedel


Anläggningsarbete

Annonsplats
Annonsplats