Vad gör byggbranschen i Almedalen?

Almedalen har även kallats för ”Palmedalen” efter Olof Palme

Almedalsveckan arrangeras varje sommar i Almedalsparken i Visby på Gotland.

Almedalsveckan är ett politiskt forum med fokus på aktuella samhällsfrågor.

Annonsplats

Under veckan samlas riksdagspartier, politiker, näringsliv, kommuner och landsting tillsammans med representanter för olika intresseorganisationer samt  allmänheten och media.

Varje riksdagsparti har en egen dag under veckan då de talar till allmänheten på plats och via direktsända partiledardebatter.  Flera  organisationer anordnar seminarier kring aktuella frågor.

Annonsplats

För politiker och personer som arbetar med samhälls- och utvecklingsfrågor ges möjlighet att inhämta aktuell kunskap från olika bransch- och intresseorganistationer.

Byggbranschen representerar den viktiga samhällsbyggnadssektorn och är självklart på plats även i år.

Almedalsveckan och dess historia

Almedalsveckan har sitt ursprung i ett politikermöte som hölls i Almedalen sommaren 1968.  Olof Palme talade 1968 från ett lastbilsflak vid Kruttornet intill Almedalen. Under flera somrar höll sedan Olof Palme sommartal i Almedalensparken.

År 1991 var första gången som samtliga riksdagspartiledare deltog under Almedalsveckan. Under 1990-talet började också intresseorganisationer hålla egna seminarier.

Det unika med Almedalen är kanske öppenheten och att så många inflytelserika personer är samlade samtidigt och har avsatt tid för att möta såväl varandra som allmänheten och representanter för olika grupper i samhället.

Byggbranschen i Almedalen

För byggbranschen är det viktigt att bevaka den politik som påverkar samhällbyggandet. Det är också viktigt för byggbranschen att aktivt delta i politiken för att skapa långsiktighet och stabilitet för branschen.

Genom sin medverkan under Almedalsveckan kan byggbranschens representanter påverka politiska beslut som rör branschens framtid. Politiker får ta del av byggbranschens kunskap, erfarenheter och fakta som kan användas som underlag för budgetbeslut, politiska prioriteringar och lagstiftning.

Byggbranschen representeras i Almedalen av Byggföretagen (tidigare Sveriges Byggindustrier), Byggnadsarbetarförbundet, Byggcheferna och flera andra organisationer.

Installatörsföretagen har gjort denna film som både visar folkliv och miljöer i Almedalen och tar upp syftet med branschens medverkan:

I år kretsar samhällsfrågor som bostadsbyggande och infrastruktur samt om branschkultur och attitydfrågor.

Sveriges Byggindustrier i Almedalen 2017

Sveriges Byggindustrier är en arbetsgivarorganisation där byggföretag som verkar i Sverige är medlemmar.

Björn Wellhagen, Näringspolitisk tidigare chef,  Expert Husbyggnad,  Sveriges Byggindustrier (nuvarande Byggföretagen)

” Vi har under ett seminarium lyft frågan om hur infrastrukturinvesteringar kan stödja bostadsbyggandet.

Vårt övergripande mål är att få till stånd en bättre fungerande bostadsmarknad under parollen ”en bostadspolitik för alla”.

Det handlar om åtgärder som underlättar rörlighet, ger kapitalsvaga hushåll möjlighet att etablera sig på bostadsmarknaden samt att hålla en stabil och hållbar nivå på bostadsbyggandet.

Jag hoppas få till stånd några spontana samtal med relevanta personer utöver redan planerade möten. Almedalen är ett utmärkt forum för detta.”

Följ Björn Wellhagen på Twitter

Frågor som Sveriges Byggindustrier (nuvarande Byggföretagen) tar upp vid seminarier under Almedalsveckan 2017 handlar om:

  • Bostadsbyggande och infrastruktur
  • Miljö och klimatfrågor inom samhällsbyggandet
  • Kvalitet och säkerhet i byggandet
  • Skatte- och korruptionsfrågor

Byggnads i Almedalen 2017

Byggnadsarbetarförbundet är en facklig organisation för kollektivanställda yrkesarbetare inom byggbranschen.

Byggnadsarbetarförbundet bevakar under Almedalsveckan samhällsfrågor och politik ur byggarbetarnas perspektiv. Genom att knyta kontakter och delta i diskussioner kan Byggnads påverka politiska beslut som rör Byggnads medlemmars arbetssituation. Exempel på sådana frågor är bygg- och bostadspolitik, kollektivavtalets betydelse och jämställdhet.

Byggnads eget seminarium under Almedalsveckan handlar i år om attityder och machokultur i byggbranschen.

Byggcheferna i Almedalen 2017

Byggcheferna är en facklig organisation inom organisationen Ledarna och som vänder sig till tjänstemän med chefsbefattningar inom byggbranschen.

Byggcheferna engagerar sig sedan flera år i jämställdhetsfrågor och den s k machokulturen. Under Almedalsveckan arrangerar i år Byggcheferna seminarium om jämställdhet.

Tillsammans med Byggnads har Byggcheferna en soffa som flyttas runt i området och som under veckan kan bokas av intresserade aktörer och medlemmar för att samtala om branschaktuella frågor.

Bild: Byggcheferna

Almedalen Live

Livesändningar från debatter och seminarier ger de som inte är på plats möjlighet att följa det mesta som händer i Almedalen under veckan och att sätta sig in i aktuella politiska frågor.

Det är varje arrangör som ansvara för sina webbsändningar via hemsidor, Facebook och/eller på den officiella webbplatsen för Almedalsveckan.

Några seminarier och debatter läggs upp på YouTube. Exempel från Almedalen 2015 -gäller en fråga som fortfarande är lika aktuell för byggbranschen:

Mer information om Almedalsveckan

Almedalsveckan (Wikipedia)
Almedalsveckan.info (officiell hemsida för Almedalsveckan)
Almedalen 2017(Sveriges Byggindustier/Byggföretagen)
Byggnads Stockholm Gotland åker till Almedalen (Byggnads)
Träffa Byggcheferna i Almedalen (Byggcheferna)

Annonsplats

WEBBSÄNDNINGAR från Almedalsveckan

Läs mer om: Byggbranschen

Annonsplats