Sponsrade kunskapsområden

Hittade inga inlägg.

Nytt eller uppdaterat

Nya regler för våtrum

Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV) är ett frivilligt regelsystem som måste avtalas för att bli ...
Läs Mer

Arbeten för maskinförare

Schaktningsarbeten Vid schaktningsarbeten används maskiner och fordon utrustade med grävskopa. Framförande av grävmaskin kräver normalt ...
Läs Mer

Murningsbranschens historia bevarad

Tidskriften Tegel från SPEF (nuvarande Mur- och Putsföretagen) har lång tradition och är en riktig ...
Läs Mer

Infästning i betong

Att skruva i betong Vid infästning med skruv i betong används ofta plugg, expander eller ...
Läs Mer

I samarbete med: Specialistbranscherna

Vad är Byggipedia?

Byggipedia är den inarbetade kanalen för ”vanligt folk” i branschen. 

Vill du hjälpa till att vässa branschen, samarbetspartners och beställare?
Kontakta Byggipedia

Gästartiklar

Hittade inga inlägg.

Bra att veta!

Innehållet på Byggipedia är översiktlig och allmän information. Byggipedia ansvarar inte för eventuella felaktigheter eller för hur informationen tolkas eller används.

Innehållet är upphovsskyddat
Om du kopierar, omarbetar, sprider, publicerar eller säljer innehåll skadar du Byggipedia, våra intäktsmöjligheter och förutsättningar utveckla webbplatsen vidare. Läs mer: Om Byggipedia

Branschkunskap via samarbetspartners
Putsning.nu - Information och kunskap om putsade fasader (SPEF) Håltagning.nu - Information och kunskap för håltagare (BFB) Murning.nu - Information och kunskap om murat byggande (SPEF) Ställningsakademin - Utbildning och certifiering av ställningsbyggare. (STIB) Handbok om material och utföranden vid plattsättning (BKR)
Putsning Håltagning Murning Ställningar Plattsättning

Annonsplats