Färgupplevelse – utvändig målning

Byggnadsfasaders färg påverkar hur byggnaden uppfattas och hur den interagererar med sin omgivning.

Fasadens kulör bidrar till att lyfta fram huset eller till att det smälter in i omgivningen.

Annonsplats

Vitt

Vit fasadfärg lyfter fram huset och skapar kontrast mot omgivningen.  Det framhäver också former och skuggeffekter.

För att fasaden ska uppfattas som naturligt vit bör den vita färgen vara bruten med gult och grått.

 • Kritvitt ger en onaturligt vit fasad, nästan självlysande.
 • Med enbart grå brytning uppfattas den vita färgen som blåaktig.

Grått

Om du vill att ditt hus ska upplevas som neutralgrått ska du välja ett färgprov med en varm grå nyans. Vill du ha det varmgrått ska du välja en ännu varmare kulör som nästan går över mot beige.

Annonsplats

Ljusa och mellanmörka grå nyanser drar åt blått

Svart

Svarta hus smälter in mot en mörk bakgrund och framhäver detaljer som har andra kulörer.

Svarta fasader har blivit allt vanligare. Många av de fasader som uppfattas som svarta är dock ofta mörkgrå eller mörkbruna.

Rött

Rött är en traditionell färg på fasader. Rosa kulörer upplevs dock lätt som ”skrikiga” på hus.

 • En röd kulör med dragning åt gult påminner om den traditionella faluröda färgen och ger en vacker fasad som inte sticker ut för mycket.
 • För att fasaden ska bli vackert rosa bör färgprovet vara ganska dämpat och inte alltför ljust. För att undvika att en rosa fasad drar åt blått väljs en kulör som drar åt gult.

Traditionella detaljer smälter in vackert när de målas i gult, grått eller gråblått.

Grönt

Det är stor skillnad mellan ett blågrönt hus och ett gulgrönt.

 • En grön fasad grönt bör ha en kulör som inte är för stark och som drar mycket åt gult annars kan kan huset uppfattas som blågrönt. .
 • För att anknyta till naturen bör den gröna nyansen vara ganska mörk.

Blått

Blå hus är ovanliga och kan uppfattas som för stark kulör på en hel fasad.

 • Blågrått uppfattas ofta som en tydligt blå fasad.
 • En neutralgrå nyans kan ge fasaden en mer blågrå känsla.

Gult

Gula fasadfärger kan upplevas som för starka och nästan självlysande.

 • En gul fasadkulör bör dra lite åt rött för att undvika att skapa ett grönaktigt intryck.
 • För att få en behaglig gul nyans väljs den färg som upplevas som lite ”smutsig” på färgprovet.

På gula hus är det ofta vackert att ha gulbruna, grå, mörkbruna eller rödbruna detaljer.

Beige och brunt

Beigefärgade fasader blir ofta mycket vackra. Upplevelsen av fasaden förändras beroende på omgivning, ljus och färg på detaljer.

Annonsplats
 • Beigefärgade kulörer har en dragning mot en eller flera av kulörerna grått, gult, brunt och rosa.
 • Mörkbrun fasad kan ge en sportstugekänsla och smälter ofta bra in i skogsmiljö.

Tänk på!

Det är inte alltid möjligt att själv bestämma kulör på sin husfasad. Särskilt i stadsmiljöer och andra tättbebyggda områden eller miljöer med kulturbyggnader kan det finnas föreskrifter i detaljplanen för hur fasaden får utformas.

Källor

Alcro

Läs mer:

Annonsplats