Färgupplevelse – rumsuppfattning

Färgsättning och nyanser kan påverka uppfattningen av ett rums storlek, takhöjd och djup. Kulörer kan påverka känslo- och sinnesstämning.

Annonsplats

Ljusa färger medför att rummet upplevs som större. Genom att kombinera olika kulörer kan t.ex. ett rum med låg takhöjd kompenseras.

Annonsplats
Förhållandet mellan väggar – tak
  • Ljusa tak och väggar => större och luftigare rum
  • Ljust tak och mörka väggar => höjd
  • Mörka tak och väggar => mindre och intimare
  • Mörkt tak och ljusa väggar => lägre takhöjd
Fondvägg – färgstyrka och placering
  • Kortvägg i mörkare färg => bredare och kortare
  • Kortvägg i Ljusare färg => smalare och längre
  • Långvägg i mörkare färg => smalare och längre
  • Långvägg i ljusare färg => bredare och kortare.
Källor

Alcro

Läs mer:

Annonsplats