Sponsrade kunskapsområden

Hittade inga inlägg.

Nytt eller uppdaterat

Räkna och jämföra inköpspris

Inköpskostnad för ett material bestäms av mängdberäkningar som gjorts. Vid jämförelser mellan olika produkters inköpspriser ...
Läs Mer

Krisberedskap för arbetsplatsen

Krisberedskap och rutiner för hantering av arbetsplatsolyckor är viktigt för att effektiv hantering vid olyckor ...
Läs Mer

Vad händer i kroppen vid elolycka?

Att få ström genom kroppen kan ge allt från kittlingar leda till muskelkramp, vätskeförlust och oregelbunden hjärtverksamhet samt ...
Läs Mer

Grundfärger och blandning

Det finns också olika typer av färgsystem för att definiera kulörer och nyanser. Gemensamt för ...
Läs Mer

I samarbete med: Specialistbranscherna

Vad är Byggipedia?

Byggipedia är den inarbetade kanalen för ”vanligt folk” i branschen. 

Vill du hjälpa till att vässa branschen, samarbetspartners och beställare?
Kontakta Byggipedia

Gästartiklar

Hittade inga inlägg.

Bra att veta!

Innehållet på Byggipedia är översiktlig och allmän information. Byggipedia ansvarar inte för eventuella felaktigheter eller för hur informationen tolkas eller används.

Innehållet är upphovsskyddat
Om du kopierar, omarbetar, sprider, publicerar eller säljer innehåll skadar du Byggipedia, våra intäktsmöjligheter och förutsättningar utveckla webbplatsen vidare. Läs mer: Om Byggipedia

Branschkunskap via samarbetspartners
Putsning.nu - Information och kunskap om putsade fasader (SPEF) Håltagning.nu - Information och kunskap för håltagare (BFB) Murning.nu - Information och kunskap om murat byggande (SPEF) Ställningsakademin - Utbildning och certifiering av ställningsbyggare. (STIB) Handbok om material och utföranden vid plattsättning (BKR)
Putsning Håltagning Murning Ställningar Plattsättning

Annonsplats