I samarbete med:

Läs om specialistbranscherna: Byggipedias samarbetspartners


Om arbetsberedning

Syftet med arbetsberedning är att: Skapa förutsättningar för en effektiv produktion. Förebygga störningar och fel vid själva utförandet. Ge underlag ...
Läs Mer

Avtalsrörelsen 2016

I år går det att följa de förhandlingar som pågår inom avtalsrörelsen - via parterna:  Sveriges Byggindustrier (nuvarande Byggföretagen) Byggnadsarbetarförbundet ...
Läs Mer

Trafikverkets nollvision och strategier

Trafikverket arbetar för ökad säkerhet i samband med transporter av människor och gods. Målet är att inga dödsolyckor skall inträffa ...
Läs Mer

Trafikverkets miljöfokus

Trafikverket arbetar med miljö- och en hållbarhetsfrågor utifrån sin roll som myndighet och beställare med ansvar för infrastrukturen i Sverige ...
Läs Mer

 

Sponsrade kunskapsområden

Hittade inga inlägg.

Vad är Byggipedia?

Byggipedia är den inarbetade kanalen för ”vanligt folk” i branschen. 

Annonsplats

Vem är du? Vad kan du?
Vill du hjälpa till att vässa branschen, dina kollegor, samarbetspartners eller beställare?

=> Kontakta Byggipedia

Gästartiklar

Hittade inga inlägg.

Bra att veta!

Innehållet på Byggipedia är översiktlig och allmän information. Byggipedia ansvarar inte för eventuella felaktigheter eller för hur informationen tolkas eller används.

Innehållet är upphovsskyddat
Om du kopierar, omarbetar, sprider, publicerar eller sälja innehåll skadar du Byggipedia och våra intäktsmöjligheter. Läs mer: Om Byggipedia

Branschkunskap via samarbetspartners
Putsning.nu - Information och kunskap om putsade fasader (SPEF) Håltagning.nu - Information och kunskap för håltagare (BFB) Murning.nu - Information och kunskap om murat byggande (SPEF) Ställningsakademin - Utbildning och certifiering av ställningsbyggare. (STIB) Handbok om material och utföranden vid plattsättning (BKR)
Putsning Håltagning Murning Ställningar Plattsättning

Annonsplats