Anställnings- och arbetsformer

Inom samhällsbyggnadsbranschen arbetar de flesta som kollektivanställda eller som tjänstemän.

Den som väl har fått ett arbete inom samhällsbyggnad, t.ex. i ett bygg- eller anläggningsföretag, har goda möjligheter att vidareutvecklas och med tiden få nya arbetsuppgifter och nytt ansvar.

Annonsplats

En del som arbetat ett tag som anställda i branschen väljer senare att starta eget företag. De kan sen arbeta uppdrag direkt för kunderna eller på uppdrag – som underentreprenörer eller -konsulter – till andra företag i branschen.

Kollektivanställda – yrkesarbetare, hantverkare

Byggbranschen sysselsätter många yrkesarbetare med olika hantverk inom bygg, byggnadsberedning, målning och installationer samt som maskinförare.

Yrkesarbetare som är anställda inom ett bygg- eller anläggningsföretag brukar vara kollektivanställda. Även städ- och annan servicepersonal är exempel på kollektivanställd personal.

Tjänstemän – Ingenjörer och administrativ personal

Annonsplats

Tjänstemännen inom samhällsbyggnad är många och finns b¨åde i branschens kärnverksamheter, dvs. i och i anslutning till bygg- och anläggningsprojekten och hos myndigheter och verk som handläggare, planerare mm.

Annonsplats

Vid de större byggbolagen samt konsultföretagen arbetar många tjänstemän med att förbereda för nya projekt, lämna anbud, projektera, administrera personal och löner, fakturera kunder mm.

Egen företagare – hantverksföretag

Bygg- och anläggningsbranschen består av många mindre företag. En del av dessa drivs av personer med hantverksbakgrund.

Småföretagare i branschen arbetar t.ex:
  • med uppdrag där de har avtal direkt med kunden om det arbete som ska utföras. Kunden är då ofta en fastighetsägare.
  • som underentreprenör åt en större firma som har en entreprenad. Kunden är då ofta ett större byggföretag.
Annonsplats