Drivaggregat

 • El (elmotor och HF-motor)
 • Bensin eller diesel (förbränningsmotor)
 • Hydraulik eller luft

Vissa maskinerna har kombinerad drift, t ex el och hydraulik..

Val av aggregat

 • El-aggregat är vanligt i byggnader och där det finns tillgång till el och möjlighet att ta ut den effekt som behövs
 • HF-motorer klarar krav på högre effekt än traditionella elmotorer
 • Hydralaggregat används där stor effekt behövs och det inte är möjligt att koppla in HF-maskiner
 • Hydralaggregat är lämplig i fukt miljö och vid bearbetning under vatten
 • Användning av förbränningsmotorer som går på bensin och diesel är inte så lämpligt inomhus eller vid husbyggnadsprojekt eftersom de avger hälsoskadliga avgaser.

Maskinstyrka

Välj en maskin med styrka anpassad till uppdraget.

Annonsplats

Maskinstyrkan mäts i Effekt (Watt) eller i form av hästkrafter (HK).


Effekt

Effekten mäts i watt räknas fram så här:

E = U x R.

Storheterna förklaras:

E- Effekt (mäts i enheten watt) (W

U=Spänning (mäts i enheten Volt (v)

R- Resistans (motspnds)  (mäts i enheten Ohm)Exempel – Beräkning av effekt för eluttag

Beräkning av max effekt för eluttag:

I ett hushåll (230 Volt)  med  10 Amperes säkring blir kan följande effekt tas ut:

230V x 10 ampere = 2300 watt


Praktisk övning för förståelse

För att förstå hur dessa storheter samverkar och påverkar elektriciteten kan följande jämförelse göras:

 • Spänningen kan jämföras med vattentrycket i en brandslang.
 • Ström kan jämföras med vattenflödet i brandslangen.
 • Resistansen kan jämföras med motståndet i slangen, t ex om någon klämmer på den.

Om trycket (spänningen) i ett slangsystem ökas så ökar vattenflödet (strömmen).

Minskar slangmotståndet (resistansen) så ökar vattenflödet (strömmen).


Underhåll och skötsel av maskiner

 • Drivaggregatet måste alltid kopplas ifrån strömkällan innan någon service genomförs.
 • Montering eller demontering av sågenheten får endast ske när sågenheten är frånkopplad från drivaggregatet.
 • Använd de original reservdelar som maskinen är konstruerad för.
 • Skicka utrustning på service ca en gång per år.
 • Stäng alltid av kraftaggregatet och koppla ur strömkabeln innan förflyttning av utrustningen sker.
 • Töm ut kylvatten om då omgivningstemperaturen är i närheten av eller under 0 grader Celcius.
Annonsplats