Olika yrkesgrupper inom bygg och anläggning använder sina specialverktyg, maskiner och andra hjälpmedel.

De flesta verktyg är idag kopplade till en maskin som driver och utför det tunga arbetet, t ex borrmaskin eller skruvdragare. Verktyg som hanteras helt manuellt kallas för handverktyg.

Annonsplats

Inom vissa typer av arbeten, t ex håltagning och rivning, förekommer fjärrstyrda maskiner som styrs t ex med en joystick. Arbetsutförande blir då mindre tungt och innebär lägre skaderisk för den som manövrerar maskinen.

Arbete med verktyg och maskiner

Datorstyrning av entreprenadmaskiner

Med begreppet "maskinstyrning" av entreprenadmaskiner syftas ofta på digital styrning alternativt guidning och övervakning - av maskinellt arbete. Förutom dator, ...
Läs Mer

Motorredskap enligt kollektivavtalet

I kollektivavtalet för bygg- och anläggningsbranschen kallas de motorredskap som kräver särskild utbildning mobila arbetsmaskiner och indelas i två grupper ...
Läs Mer

Behörigheter för motorredskap

Behörighetsklasser för motorredskap Motorredskap är ett motordrivet fordon som är byggt huvudsakligen som ett arbetsredskap eller för kortare förflyttningar av ...
Läs Mer

Behörighetskrav för arbetsfordon

Entreprenadmaskiner och arbetsfordon som används  för att utföra tunga arbetena och effektivisera arbetsprocessen bidrar också till undvika belastningsskador som är ...
Läs Mer
Annonsplats