Olika yrkesgrupper inom bygg och anläggning använder sina specialverktyg, maskiner och andra hjälpmedel.

De flesta verktyg är idag kopplade till en maskin som driver och utför det tunga arbetet, t ex borrmaskin eller skruvdragare. Verktyg som hanteras helt manuellt kallas för handverktyg.

Annonsplats

Inom vissa typer av arbeten, t ex håltagning och rivning, förekommer fjärrstyrda maskiner som styrs t ex med en joystick. Arbetsutförande blir då mindre tungt och innebär lägre skaderisk för den som manövrerar maskinen.

Arbete med verktyg och maskiner

Behörigheter för motorredskap

Behörighetsklasser för motorredskap Motorredskap är ett motordrivet fordon som är byggt huvudsakligen som ett arbetsredskap eller för kortare förflyttningar av ...
Läs Mer

Behörighetskrav för arbetsfordon

Entreprenadmaskiner och arbetsfordon som används  för att utföra tunga arbetena och effektivisera arbetsprocessen bidrar också till undvika belastningsskador som är ...
Läs Mer

Verktyg för olika bygg- och anläggningsarbeten

Exempel på val av verktyg och maskiner efter användningsområde. Verktyg för montage och infästningar: Hammare Skruvmejsel Skruvdragare Bultpistol Tänger såsom ...
Läs Mer

Miljöpåverkan under entreprenaden

Miljöpåverkan från materialanvändning kan minskas genom god planering av projektet, bra styrning och tydlig information. Exempel på åtgärder som kan ...
Läs Mer
Annonsplats