Olika yrkesgrupper inom bygg och anläggning använder sina specialverktyg, maskiner och andra hjälpmedel.

Annonsplats

De flesta verktyg är idag kopplade till en maskin som driver och utför det tunga arbetet, t ex borrmaskin eller skruvdragare. Verktyg som hanteras helt manuellt kallas för handverktyg.

Annonsplats

Inom vissa typer av arbeten, t ex håltagning och rivning, förekommer fjärrstyrda maskiner som styrs t ex med en joystick. Arbetsutförande blir då mindre tungt och innebär lägre skaderisk för den som manövrerar maskinen.

Arbete med verktyg och maskiner

Verktyg för olika bygg- och anläggningsarbeten

Exempel på val av verktyg och maskiner efter användningsområde. Verktyg för montage och infästningar: Hammare Skruvmejsel Skruvdragare Bultpistol Tänger såsom ...
Läs Mer

Miljöpåverkan under entreprenaden

Miljöpåverkan från materialanvändning kan minskas genom god planering av projektet, bra styrning och tydlig information. Exempel på åtgärder som kan ...
Läs Mer

Minikranslyft vid bygg- och rivningsarbete

Användning av minikranar ökar Artikelförfattare: Hemsida: Maeda Mini Cranes Minikranar från japan används idag flitigt av byggare i hela världen ...
Läs Mer

Anläggningsmaskiner och säkerhet

Vid markarbeten krävs ofta användning av entreprenadmaskiner för att utföra tunga arbeten och transporter, t ex schaktning och förflyttning av ...
Läs Mer
Annonsplats