Ställningsföretagen, (STIB), har sponsrat Byggipedia sedan 2015.

Ställningsföretagen har också anlitat Byggipedia inom ramne för utbildning, kommunikation och webbutveckling. Läs mer: Samarbeten och uppdrag

 

Om Ställningsföretagen, STIB

Ställningsföretagen, STIB, är en branschförening för ställningsföretag i Sverige. Ställningsföretagen arbetar med att stärka branschen varumärke och attraktionskraft, bl a genom utbildning och kompetenshöjande insatser för medlemsföretagen och deras anställda.

En prioriterad fråga för Ställningsföretagen är att utbilda och certifiera seriösa företag i branschen för att de byggnads- och industriställningar som uppförs av ett STIB-företag också ska utgöra en säker arbetsplats för användarna av ställningen.

 

Inom ramen för Säker Ställning arbetar Ställningsföretagen med bl.a:


Om ställningar på Byggipedia:

Väderskydd och risker

Särskilda vindlastberäkningar och dimensionering av ställning/väderskydd samt infästningar krävs för ett vind- och vädersäkert utförande av inklädda ställningar, provisoriska tak ...
Läs Mer

Vad gäller för arbeten med väderskydd?

Väderskydd kräver särskild omsorg vid dimensionering och ska uppföras av behörig kompetens inom ställningsbyggnad. Vilka regler gäller för arbete med ...
Läs Mer

Behörighet – ställningsbyggnad

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter krävs att den som uppför, ändrar eller monterar ner ställningar måste ha utbildning som ger behörighet för ...
Läs Mer

Säker ställning – planera och kontrollera

De som arbetar med att uppföra och montera byggnadsställningar ska ha rätt utbildning och behörighet för den ställning de arbetar ...
Läs Mer

Samarbetsprojekt och uppdrag – Byggipedia

Byggipedia har på uppdrag av Ställningsföretagen STIB varit med att ta fram bl.a:

  • Ställningsakademin och delar av yrkesutbildningen för ställningsbyggare.
  • Underlag för validering av yrkeskunskaper.
  • Ställningsföretagens nya hemsida, medlemsplattform samt digitala applikationer för vindlast- och hållfasthetsberäkningar, egenkontroll, riskhantering, systematiskt arbetsmiljöarbete mm.
  • Hemsida för Scaff Point Sweden inkl. mässtema 2023 och medhjälp med mässprogram /målgruppsanpassning.
  • Intern och extern kommunikation via artiklar och sociala medier.

Tack vare ett nära och intensivt samarbete med STIB har vi fått en särskilt god inblick i ställningsbranschens och ställningsentreprenörers förutsättningar och aktuella frågor. Detta har skapat möjlighet att paralellet med uppdragen för STIB samtidigt förmedla relevant branschinformation – via Byggipedias egna kanaler – till viktiga målgrupper som annars kanske inte nåtts av informationen.

Annonsplats