Anläggning av enskilt avlopp

Enskilda avlopp

Informationsfilm från ME-skolan om anläggning av enskilda avloppsystem i mark inkl:
  • infiltrering,
  • markförutsättningar,
  • grundvatten samt
  • provtagning och övriga kriterier.

Annonsplats

Se filmen om enskilda avlopp:


Källa: Maskinentreprenörerna på You Tube

Annonsplats

.

Annonsplats