Ett praktiskt exempel –  badrumsrenovering

Renovering av badrum på 3 veckor med traditionell metod

I studien följdes på plats en metod för traditionell renovering av både stammar och bad på 3 veckor (15 arbetsdagar). Hyresgästerna bodde kvar under hela projektet.

Vald metod innebär att byta ut och förlägga rören som tidigare. Dessutom utfördes vissa omdisponering av badrummen funktioner och utrustningens placering vilket krävde nya rördragningar (och bilning av bjälklag).

Annonsplats
Exempel på åtgärder:
  • befintliga ytskikt revs,
  • stammar och rör revs delvis,
  • bjälklag uppbilat för att förlägga nya rör och dragningar,
  • ny el drogs i väggar.

God planering är en förutsättning

”Hemligheten” ligger i att arbetena, alla UE och olika yrkeskategorier är väl synkade och kan samarbeta på ett funktionellt sätt samt att platschefen planerat arbetena minutiöst.

anslagstavla
ROT-projekt i bostäder kräver god planering. Bild: Byggipedia

Läs mer:

Renovering av badrum

Annonsplats