Planering av badrumsrenoveringar

Viktiga förutsättningar vid val av metod

Arbetsmiljö vid rivning

Vid rivning av befintliga stammar är arbetsmiljöaspekter samt hantering av ev blymuffar viktiga att beakta. Även asbestsaneringen skall vara gjord är kunskap om asbestförekomst och hur provtagning går till en fördel att ha för en ”ombyggnadsarbetare”.

Även boende riskerar att drabbas om nödvändiga arbetsmiljöåtgärderna inte vidtas.

Annonsplats

Sanering – fuktskada

Fukt i bakomliggande byggdelar och material torkas ut med hjälp av fläktar eller om materialet är skadat kan det bytas ut. Uttorkning av i förväg icke kända fuktskador påverkar naturligtvis tidplanen för färdigställande av ett badrum.

Även boende drabbas av olägenhet i samband med uttorkning av fuktskador. Blanda annat i form av buller från fläktar.

Annonsplats

Tillfälliga installationer

För hus som inte har bad/dusch och toalett i något gemensamt utrymme, behövs provisoriskt installerade duschutrymmen och toaletter för hyresgästerna att använda under renoveringsarbetets gång.

Läs mer:

Annonsplats

Renovering av badrum

Annonsplats