Begrepp

Rivning (engelska: demolition) utförs av byggnader och anläggningar när de inte längre skall användas, t ex om kvaliteten är för låg eller de står i vägen för annat som behöver byggas.

ROT står för Renovering, Ombyggnad och Tillbyggnad och innebär någon form av förändring eller renovering av en befintlig byggnad. Renovering syftar ofta på mindre åtgärder som ommålning, golvslipning, nytt kök eller nytt badrum.

Annonsplats
  • ROT-projekt kan omfatta både rivnings- och byggnadsarbete samt installationer och arbeten som utföras av flera olika yrkeskategorier.
  • Renovering av installationer omfattar t ex byte av rör eller relining av rör.

Byggnadsberedning är ett samlingsbegrepp för rivnings-, demonterings- och saneringsarbeten som utförs i syfte att förbereda för byggnadsarbeten och renovering eller helt enkelt för att avlägsna byggnader/byggdelar som inte längre används.

Håltagning och sanering omfattas också av begreppet byggnadsberedning.


Kvartsdamm kan ge silikos

Om kvarts Byggipedia har haft ett uppdrag att sammanfatta de svenska reglerna kring stendamm och kvarts inför den internationella branschorganisationen ...
Läs Mer

Avfallshantering – hjälpmedel

Planering av avfallshantering samt val av hjälpmedel och behållare måste anpassas till olika arbeten och projektets förutsättningar. Insamling för borttransport ...
Läs Mer

Ombyggnadsprojektens specifika förutsättningar – och kompetensbehov!

Ombyggnadsprojekt ställer särskilda krav Viktigt att belysa är att en ombyggnadsprocess har så passa skilda förutsättningar i förhållande till än ...
Läs Mer

Avfall, återvinning och miljötänk i byggprojekt

Gammal kunskap rostar aldrig En del av innehållet i dessa "gamla" rapporter kanske går att använda även i dagens byggande? ...
Läs Mer

Branschföreningen för Lösullsisolering
Sponsrar Byggipedia

Branschföreningen för Relining i fastigheter
Sponsrar Byggipedia
Branschföreningen för Byggnadsberedning
Sponsrar Byggipedia


Annonsplats