Selektiv rivning av radiatorer

Selektiv rivning av radiatorer innebär att dessa demonteras – ofta i tidigt rivningsskede –  i syfte att kunna återbruka dem eller för att rensa byggnad innan stomme rivs.

Radiatorer i gott skick kan återbrukas.

Annonsplats
Annonsplats

Förberedelser

 • Planera demonteringsordning samt materialhantering.
 • Vattenburet system::
  • Stäng av cirkulationspump och töm systemet på vatten.
  • Spola igenom innan systemet töms på vatten, annars rinner rostigt vatten ut.
 • Elvärmesystem:
  • Bryt elförsörjning till byggnad eller om möjligt enbart till elradiatorerna.
Verktyg

Tigersåg, rörtång, skiftnyckel, skruvmejsel och kofot.

Demontering

 • Demontera värmerören, alternativt kapa dem vid vägg respektive bjälklag, med hjälp av rörtång respektive tigersåg.
 • Om avsikten är att återbruka radiatorn:
  • Skruva av radiatorer samt fästen.
  • Vid gott mothåll kan kofot användas för att försiktig bända loss fästena.
  • Tejpa fast fästena på radiatorn.
 • Om radiatorn inte skall återbrukas:
  • Dra loss fäste och radiator med hjälp av kofot så att pluggfästet lossnar från väggen.

Materialhantering

Transportera ut och ner radiatorer i stroppar eller särskild containet~ med hjälp av kran alternativt på flakvagn.

Källsortering

 • Lägg bortklippta rördelar i container för materialåtervinning.
 • Radiatorer som bedöms som uttjänta, t ex på grund av rost och lagningar/svetsningar kan materialåtervinnas och sorteras därför i en skrotfraktion.
Annonsplats