Ritningsnumrering

Hur ritningsnumreringen görs bestäms dels enligt standarder, dels enligt överenskommelser i projektet.

Projektspecifik numrering används, t ex för att särskilja handlingar i större projekt, för att enklare hitta dem i eventuella databaser och filhanteringssystem. Det är då ett numreringssystem som överenskommes i det enskilda projektet och som används av samtliga projektörer.

Annonsplats
Annonsplats

Om ritningens nummer är K-201-012 är principen följande:

  • K står för konstruktionsritning (K-ritning)
  • BSAB kod – enligt byggdelsnumrering och byggdelstabell – saknas i detta projekt.
  • Projektspecifikt för ritningsnumreringen:
    • – 201 – överenskommen numrering av ritningar för olika delar av bygget
    • – 012 – löpnummer för just K-handlingarna, dvs ritning nr 12. Konstruktören gör ju förhoppningsvis flera ritningar än bara en…

BSAB är en förkortning för det företag (Byggandets Samordning AB) som ursprungligen gav ut AMA. Läs mer: Vad är AMA?

Källor:

Internationell standard för pappersstorlekar
Ritningsnumrering enligt BSAB
BSAB-systemet (Wikipedia)

Annonsplats