Ritningars disposition

Byggnadsritning som används ute på bygget brukar vara storlek A1, men förminskas också till storlek A3 bl a vid arkivering i pärmar.

En ritning är normalt indelade i ett olika fält, bl.a:
 • ett stort till vänster (ritfältet),
 • ett smalt vertikalt fält/kolumn (skrivfältet) i högra marginalen.

Ritfältet

Ritfältet är den stora ytan där själva ritningen är. Ritfältet på en plaritning (K) kan visa t.ex. ett helt eller en del av ett våningsplan, bjälklaget utformning och mått samt var de bärande väggarna och eventuella öppningar/schakt finns

Annonsplats

Skrivfältet

Skrivfältet är avsett för kompletterande information till den som skal läsa, tolka och bygga efter ritningen samt till den som skall kontrollera arbetet.

Annonsplats
I skrivfältet övre del finns:
 • Förklaringar till den aktuella ritningen,
 • Föreskrifter angående utförandet, t ex normer, toleranser, material, måttuppgifter, ytbehandling etc.
 • Hänvisningar till kompletterade handlingar och ritningar.

Namnrutan – ritningshuvud

Längst ned till höger på ritningen finns namnrutan och där framgår bl.a:
 • Ritningsnummer
 • typ av ritning t ex A, K, VVS eller E
 • vad ritningen föreställer, t ex mark, grund, plan 3 eller tak
 • vad ritningen avser, byggdel etc
 • vem som gjort ritningen och vem som är ansvarig handläggare hos konsultfirman
 • ritningens nummer samt aktuell revideringsomgång
 • ritningens skala t ex 1:100, 1:50, 1:20, 1:5.

Orienteringsskiss

Det brukar även finnas en orienteringsskiss över hela projektet intill ritningshuvudet. Den del av projektet – den byggnad eller del av byggnad t ex våningsplan – som den aktuella ritningen avser markeras/skrafferas i orienteringsskissen.

 • En orienteringsskiss kan visa hela byggområdet, alla hus och/eller våningsplan.
 • Den byggnad och/eller det våningsplan som ritningen avser markeras i orienteringsskissen.

Med hjälp av orienteringsmarkeringen vid namnrutan på ritningen håller man reda på vilken del av byggnaden som ritningen avser.

Annonsplats