Vad är relining?

Relining är samlingsnamnet på de metoder som finns för invändig renovering av rörledningar.

  • Relining innebär att – istället för att byta ut åldrade och slitna rör – utförs en invändig beklädnad med ett material som kan förlänga livslängden.
  • Relining kan utföras efter behov – i enskilda stammar och förgreningar eller av hela rörsystem.

Precis som för andra typer av underhållsarbeten och traditionella stambyten kan fastighetsägaren besluta att utföra åtgärd enbart på delar av fastighetens stammar och rör, t ex av ekonomiska skäl om övriga delar bedöms vara ok.


Relining av trycksatta system

Trycksatta system, såsom tappvatten- och värmeledningar, kräver särskild omsorg vid relining samt kontroller efter utfört arbete. Invändig beläggning av trycksatta ...
Läs Mer

Stambyte vs. relining

Stambyte och relining är två skilda typer av åtgärder inom fastighetsförvaltning. Gemensamt för dem är att de båda kan användas ...
Läs Mer

Relining – metodiken

Relining av avloppsrör (spillvattenrör) och dagvattenrör kan genomföras på olika sätt beroende på förutsättningarna. Antingen monteras ett nytt rör inuti ...
Läs Mer


Branschföreningen för relining i fastigheter

Branschaktuellt:

Anlita ett BRiF-företag:


Branschföreningen för Relining i fastigheter
Sponsrar Byggipedia