Första hjälpen vid chock

Chock/cirkulationssvikt  är ett allvarligt tillstånd och livshotande då det kan leda till organvikt.

Annonsplats
Chock och cirkulationssvikt kan uppstå vid:
 • blödningar utvärtes och invärtes,
 • allvarliga benbrott,
 • brännskador,
 • elektriska stötar.
De vanligaste symptomen på chock och att cirkulationssvikt är på väg att uppstå:
 • Huden är blek
 • Huden har blånader
 • Den skadade fryser
 • Den skadade är kallsvettig
 • Pulsen är snabb
 • Andningen är flämtande, snabb och ytlig
 • Munnen är torr, den skadade är törstig*.

*Ge inte den skadade något att dricka!

Annonsplats
Första hjälpen vid chock:
 1. Placera den skadade liggande med nedre extremiteterna höjda, t ex stabilt, framstupa sidoläge – om det inte finns risk att fysiska skador förvärras!
 2. Lugna och skydda den skadade mot kyla med en filt, en jacka eller dylikt – även mellan personen och underlaget!
 3. Ring 112
 4. Ge första hjälpen för övriga akuta symptom.

Läs mer: Krisstöd & första hjälpen

Annonsplats