Agerande på olycksplats L-ABC

L-ABC är en förkortning för de viktigaste kunskaperna att hantera i akuta situationer när skadade personer ska tas omhand t ex efter arbetsplatsolyckor.


Nedanstående information syftar till att ge insikt i och övergripande kunskap om L-ABC och första hjälpen.

Annonsplats
  • Det är viktigt att träna på att utföra första hjälpen, gå kurser och utbildningar t ex  i HLR (hjärt och lungräddning) för att vara väl förberedd och inte själv drabbas av panik om en olycka inträffar.

Första hjälpen utförs i väntan på ambulans och övrig räddningstjänst.


L-ABC utförs i följande ordning med bedömning av tillstånd samt åtgärder vid behov:

  1. Livsfarligt läge – bedömning av kvarvarande risker på platsen där en skadad ska tas omhand, t ex explosionsrisk, rasrisk.
  2. Andning. medvetande
  3. Blödning
  4. Chock/cirkulation

Genom att vara förebredd, lära sig och träna på första hjälpen och att följa L-ABC´s rutiner är det lättare att agera lugnt och rationellt om en olycka inträffar.

Checklista L-ABC


Annonsplats

=> Logga in för att läsa hela artikeln om hantering av olyckor vid bygg- samt väg- och anläggningsarbete eller kontakta Byggipedia för att köpa nyttjanderätt av läromedel


Krisstöd – första hjälpen

Annonsplats

Krishantering – arbetsplatsolycka

 

Annonsplats