Brandskydd

Projektering av omfattar även brandskyddet i byggnader.

  • Grundläggande regler och riktlinjer för brandsäkerhet ingår i den ”normala” projekteringen.
  • För vissa byggnader och verksamheter behövs specialiserade brandskyddsprojektörer/brandingenjörer.

Brandskyddsdokumentation

Brandskyddsdokumentationen kan avse:

  • utrymningsvägar och skyltar
  • brandcellsindelning av större byggnader
  • placering av sprinkler och brandsläckare
  • brandklass på ingående byggdelar, t ex dörrar.

Ritningssymboler – Brandskydd

Exempel på symboler och beteckningar på brandskyddsritningar:

Brandklass för dörrar som skiljer olika brandceller åt, t ex olika lägenheter, anges på ritning i form av en ruta med brandklass samt en pil.

För brandscellsdörrar skiljer man mellan dörrar som är självstängande (S) och ej uppställningsbara respektive uppställningsbara dörrar (M) som hålls öppna m h a en magnet.

Ritningssymboler för brandklassade dörrar

Markering av sprinklat område

Länkar

Brandskydd i byggnader

.

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2019
Detta material kommer från Byggipedia.se och är skyddat av upphovsrättslig lagstiftning. Utskrivet material i pappersform får endast användas i undervisningen OM skolan eller läraren har licens - för läsåret 2019/20. Materialet får INTE spridas digitalt som pdf etc.
Elever på licensierad skola får behålla utskrivet material och använda det för eget bruk även efter utbildningen.Materialet får dock inte digitaliseras/scannas, publiceras, spridas vidare eller säljas.

Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter/sakfel och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning.

Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att kopiera . Behöver du använda något i utbildningssyfte kontakta oss!