Projektering av omfattar även brandskyddet i byggnader.

  • Grundläggande regler och riktlinjer för brandsäkerhet ingår i den ”normala” projekteringen.
  • För vissa byggnader och verksamheter behövs specialiserade brandskyddsprojektörer/brandingenjörer.

Brandskyddsdokumentation

Annonsplats

=> PREMIUM innehåll


Relaterat

Brandskydd i byggnader

Annonsplats