Projektering av omfattar även brandskyddet i byggnader.

  • Grundläggande regler och riktlinjer för brandsäkerhet ingår i den ”normala” projekteringen.
  • För vissa byggnader och verksamheter behövs specialiserade brandskyddsprojektörer/brandingenjörer.

Brandskyddsdokumentation


=> Logga in för alla artiklar om ritningsläsning eller kontakta Byggipedia för att köpa nyttjanderätt av läromedel


Länkar

Brandskydd i byggnader