Installationer

I detta avsnitt visas exempel på ritningar el, VVS och ventilation i byggnader. Exemplet hör ihop i samma projekt och med övriga ritningsexempel såsom Mark, A och K och VVS.

OBS! Alla ritningsexempel kommer ifrån samma projekt, men numrering av huskroppar på t ex markritning stämmer inte alltid med övriga ritningars numrering av byggnader. Olika typer av ritningar kan också visa olika hustyper.

Elritningar

Elritningar visar bl a elcentraler, ledningsdragning, strömuttag mm. Elritningar visar även installationer för data och tele. Det är viktigt att ...
Läs Mer

VVS – ritningar

VVS-ritningar avser installationer för vatten, avlopp, värme och sanitet. Ventilation redovisas här separat. Ritningarna arkiveras för drift och skötsel av ...
Läs Mer

Ventilationsritningar

Ventilationssystem i hus består av den inkommande och den utgående luften. Ventilationen kan ske naturligt eller med hjälp av fläktar ...
Läs Mer

.


Annons

Kunskapsport för byggare

Don`t copy text!