Första hjälpen vid elolycka

 

Om någon råkat ut för en elolycka:

 1. Bryt strömmen!
 2. Om det inte går att bryta strömmen:
 3. Dra i kläder eller använd ett icke-ledande föremål mellan dig och den skadade. Berör inte bar hud!
 4. Kontrollera den skadades tillstånd, tillkalla hjälp och påbörja vid behov första hjälpen:
 • Kontrollera hjärta och andning – starta hjärt-lungräddning om det behövs
 • Kyl brännskador
 • Undersök hela kroppen.

Kontakta sjukvården vid elolycka

 • Vid allvarliga olyckor – ring 112
 • Kontakta annars sjukvårdsupplysningen och berätta att en elolycka har skett.

Varför sjukvården ALLTID skall kontaktas vid elolycka:

Den elektrotermiska förstöring av muskulaturen genom uppvärmning kan sekundärt medföra livsfarliga skador, även om den skadade ytligt sett klarat sig mycket bra.

Annonsplats

Ett allvarligt tillstånd till följd av inre förbränning kräver omedelbar sjukhusvård och vätsketillförsel via dropp för att förhindra njurpåverkan och urinförgiftning som är ett livshotande tillstånd.

Exempel på andra skador orsakade av el:
 • Kramp i muskulaturen med risk för hjärt- och andningsstillestånd
 • Hjärtkammarflimmer
 • Skador på nervsystemet.

Källor:

Elsäkerhetsverket

Annonsplats

Vad händer i kroppen vid elolycka?

Annonsplats

.

Annonsplats