Grundfärger och blandning

Det finns också olika typer av färgsystem för att definiera kulörer och nyanser. Gemensamt för färgsystemen är att de anger unika beteckningar som beskriver exakt sammansättning för en viss kulör, ton och nyans.

Exempel på färgsystem:
  • RGB definieras med enheterna R, G och B,(Rött, Grönt, Blått) och används bl a i HTML (webbprogrammering) för att bestämma färger som visas på skärmen t ex i dataspel.
  • NCS definieras med enheterna svarthet, kulörthet och kulörton och är det färgsystem som normalt används inom bygg, måleri och arkitektur.

Läs mer: Natural Color System, NCS

Annonsplats

Grundfärger

I färghjul finns tolv färger, eller fler, som delas in i tre grupper:

  1. Primära färger: röd, blå och gul. Dessa kan inte skapas genom att blanda andra färger!
  2. Sekundära färger: orange, lila och grön. Dessa kan skapas genom att blanda primära färgerna.
  3. Tertiära färger: Dessa kan skapas genom att blanda primära och sekundära färger.

Med de tre primära färgerna går det alltså att ta fram alla övriga färger i färghjulet.

Färgtoner och – nyanser

Färgtoner fås främst genom att blanda grundfärger med varandra.

Med inblandning av olika andelar svart eller vit färg tas olika färgnyanser fram.

Annonsplats

Adaptiv och subtraktiv färgblandning

Använder man bara de tre primära grundfärgerna, röd, grön och blå och blandar lika proportioner/samma styrka blir färgen vit. Detta kallas adaptiv färgblandning.

Inom tryckeri samt vid färgutskrifter mm, utgår man ifrån andra grundfärger, cyan (turkosblå), magenta (chockrosa) samt gul och svart. Då blir resultat en subtraktiv färgblandning som är mörkare eftersom dessa färger hindrar ljuset från att reflekteras. Lika proportioner ger svart färg.

Annonsplats