Första hjälpen vid blödning

Stoppa eller stilla en blödning:

  • Lägg genast ner en person som blöder rikligt!
  • Höj den blödande kroppsdelen, t ex arm eller ben
  • Stilla blödningen genom att med fingrar eller handflata trycka mot såret för att stoppa blödningen.
  • Lägg ett tryckförband på det blödande såret.
  • Stöd den blödande extremiteten i högläge.
  • Kontakta vårdcentral eller sjukvårdsupplysningen 1177 för vidare råd eller ring nödnumret 112 om du bedömer att det är nödvändigt.

Mer info: Stoppa en blödning (Sjukvårdsupplysningen)

OBS! Kraftig blödning och blodförlust på 20% eller mer kan leda till ett allvarligt tillstånd dvs. chock. Ge den skadade första hjälpen enligt reglerna för chock.

Att stoppa en blödning – exempel från byggarbetsplats

Att lägga tryckförband – Röda korset

.

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2018
Detta material kommer från Byggipedia.se och får inte användas i utbildningsyfte utan licens. Elever på licensierad skola får - för eget bruk - behålla utskrivet material som använts i undervisningen. Materialet får dock inte spridas vidare eller säljas.

Skolor och lärare med licens samt deras elever får använda denna utskrift/utskriftskopia i undervisningen under läsåret 2018/19
Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning. Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att kopiera . Behöver du använda något i utbildningssyfte kontakta oss!