Första hjälpen vid blödning

Stoppa eller stilla en blödning:

  • Lägg genast ner en person som blöder rikligt!
  • Höj den blödande kroppsdelen, t ex arm eller ben
  • Stilla blödningen genom att med fingrar eller handflata trycka mot såret för att stoppa blödningen.
  • Lägg ett tryckförband på det blödande såret.
  • Stöd den blödande extremiteten i högläge.
  • Kontakta vårdcentral eller sjukvårdsupplysningen 1177 för vidare råd eller ring nödnumret 112 om du bedömer att det är nödvändigt.

Mer info: Stoppa en blödning (Sjukvårdsupplysningen)

OBS! Kraftig blödning och blodförlust på 20% eller mer kan leda till ett allvarligt tillstånd dvs. chock. Ge den skadade första hjälpen enligt reglerna för chock.

Att stoppa en blödning – exempel från byggarbetsplats

Att lägga tryckförband – Röda korset

.

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2019
Detta material kommer från Byggipedia.se och är skyddat av upphovsrättslig lagstiftning. Utskrivet material i pappersform får endast användas i undervisningen OM skolan eller läraren har licens - för läsåret 2019/20. Materialet får INTE spridas digitalt som pdf etc.
Elever på licensierad skola får behålla utskrivet material och använda det för eget bruk även efter utbildningen.Materialet får dock inte digitaliseras/scannas, publiceras, spridas vidare eller säljas.

Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter/sakfel och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning.

Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att kopiera . Behöver du använda något i utbildningssyfte kontakta oss!