Byggarbetsplatsens arbetsmiljö

🔊 Läs upp text Arbetsmiljön på en byggarbetsplats handlar om allt från trivsel och kamratskap till skydd mot ohälsa och olycksfall. Kunskapen om riskerna är viktig för att kunna skydda sig. Riskerna förebyggs genom planering och uppföljning av säkerheten ledarskap och information skyddsåtgärder på arbetsplatsen personlig skyddsutrustning Alla ansvara för att tillämpa och respektera reglerna … Fortsätt läsa Byggarbetsplatsens arbetsmiljö