Påkänningar

När en byggnadsdel t ex ett bjälklag eller en balk utsätts för en belastning i någon punkt uppstår spänningar i materialet, sk påkänningar. Dessa påkänningarna kan orsakak spänningar i olika materialriktningar, dvs inte enbart i den riktning som kraften verkar.

Ur hållfasthetssynpunkt är det viktigt att både bedöma de krafter som en byggnad eller en väg kommer att utsättas för – och hur stora påkänningar som valda material och konstruktioner klarar av!

Annonsplats

När byggmaterial hållfasthetstestas brukar materialet utsättas för bl a drag-, böj– och tryckpåkänningar.

Vid utbredd last blir också materialpåkänningarna mer utbredda eller ”utspädda”, så att materialet lättare och under längre tid kan stå emot påkänningarna.

Annonsplats

Fler påkänningar i byggmaterial och byggdelar

Det finns också knäckpåkänningarvridpåkänningar som uppstår i materialet till följd av de krafter som verkar mot byggdelen.

Skjuvpåkänningar uppstår vid friktion mellan två sammanfogade material

Annonsplats

Påkänningarna och spänningen som uppstår i en byggdel under belastning anges i enheten Pascal eller MPa, dvs 10MPa är lika med 10 000 000 Pascal (läs mer om M och andra SI-prefix)

Källor och länkar

Hållfasthetslära (wikpedia)

Annonsplats