Förstärkning med fundament

Ett fundament är en förtjockning av underlaget som hjälper till att sprida lasten i sidled och därmed minskar de skadliga påkänningarna på golvet.

På samma sätt bygger man med fundament under byggnader för att fördela tyngden av byggnaden ner i marken. En mer utbredd last tas bättre upp och undviker sättningar och deformationer i marklagren.

Annonsplats

Så kallade grundsulor gjuts i anslutning till källarväggar och grundplattor och har till uppgift att sprida ut den last som via, bärande väggar förs ner i grunden.Läs mer:

Byggteknik

Grund

Hållfasthet

Laster

Lastberäkning: Hur stor är kraften som verkar på en byggnadsdel?

Annonsplats